Utan titel/Jag vill inte kvävas av luften jag andas
Untitled/I do not want to choke off the air I breathe

2013

Installation view, Galleri WallnerInstallation view, Galleri Wallner        200x200 cm, oil on canvas200x200 cm, oil on canvas   160x200 cm, oil on canvas160x200 cm, oil on canvas   160x120 cm, oil on canvas160x120 cm, oil on canvas