UTLYSNING:

Workshop kring konst och biokol med Svart Mylla för yrkesverksamma konstnärer i Diö den 17-18 september 2024

Ansökningsperiod: 6 maj-30 juni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vill du vara med och experimentera kring biokolsprocessen för att utveckla nya, klimatpositiva, metoder för konstnärliga praktiker?

Vi söker två yrkesverksamma konstnärer som tillsammans med oss undersöker biokolets egenskaper i en konstnärlig kontext. Workshopen kan också användas för experiment kring spillvärmen från tillverkningen av biokolet, som kan gå upp mot 1300 grader, exempelvis för att bränna lera, smide, glasblåsning eller andra energikrävande metoder för att bearbeta material.

Välkommen till den lilla orten Diö i södra Småland för att utforska de konstnärliga och performativa kvalitéerna hos biokolet. Vi tänker oss ett upplägg där vi erbjuder fri tillgång till biokol och träprodukter, en gemensam kolning i vår Kon-Tiki ugn, kunskapsutbyte kring biokol och konst, klimatpositiva konstnärliga processer, materialbearbetning, permakulturodling, och experimentlusta.

Vi erbjuder två dagars workshop för två yrkesverksamma konstnärer med övernattning på det mysiga gamla pensionatet Mon Diö i Diö, frukost, lunch och en gemensam middag den sista dagen. Ledare för workshopen är Ella Tillema (konstnär) och Peter Carlstedt (kolare och yrkesmässig experimentell odlare).

Workshopen erbjuder:

* Värme från biokolsprocessen (upp mot 1000 grader) lämplig för bl.a. rakubränning, svartsmide, eller experiment med glas, trä, lera och keramik

* Möjlighet att experimentera med olika material som får brännas i en syrefri miljö, vilket gör att enbart det rena kolet blir kvar - lämpligt för bl.a. trä, skelettdelar, lera, spån, ritkol eller andra organiska material

* Möjlighet att tillsammans testa olika efterbehandlingar av kolet för att göra det mindre poröst och mer hållbart för att kunna visas som objekt i exempelvis en konstnärlig kontext.

* Experimentera med att blanda kol med andra material för att skapa nya egenskaper hos materialet. Exempelvis blanda malet kol med lera, målarmedium, harts eller lim.

* Kunskap om biokolets historia, dess fördelar i permakulturodling och som jordförbättring samt de konstnärliga perspektiv som biokolet för med sig.

Värdar står för material såsom träämne och i viss mån andra material efter överenskommelse, boende, frukost, lunch och en gemensam middag sista dagen samt ett arvode för gästande konstnärer.

ARVODE: 4000 kr exklusive moms att fakturera efter avslutad residens
Gästande konstnärer bekostar själva resa till och från Diö.

Workshopen är helt processbaserad och fokuserar därför inte på resultat. Vår förhoppning är att vi tillsammans med gästande konstnärer sår ett frö för nya, innovativa, klimatpositiva konstnärliga metoder och material.

ANSÖKAN:
Din ansökan ska innehålla
– Beskrivande text: Presentation av konstnärskap och kortfattad idé om vad du vill göra under workshopen (max en A4)
– CV med uppgift om namn, mejl och telefon/mobilnummer

maila din ansökan till: mossarella(at)gmail.com senast den 30 juni 2024.

Workshopen riktar sig till yrkesverksamma konstnärer enligt KROs kriterier

Svart Mylla är ett konstnärligt samarbete mellan Ella Tillema - verksam bildkonstnär, Peter Carlstedt - verksam inom biokolsproduktion och permakulturodling, Martin Hultqvist - verksam inom biokolsproduktion och utbildad inom konst- och statsvetenskap och Sofia Carlstedt - verksam inom permakulturodling. Vi har förenats i ett intresse för de konstnärliga egenskaperna hos biokol, som material och konstnärlig process - med tonvikt på den poetiskt symboliska laddningen i faktumet att biokol lagrar koldioxid i 10 000 år, om det grävs ner i marken.

Diö är en liten bruksort i södra Småland med ca 900 invånare. Diö har en tågstation så du tar dig enkelt hit med lokaltågen - byte i Hässleholm, Älmhult eller Alvesta.