DIÖ KONSTHALL
en flaggstång som hissar konsten!

Dokumentation från Diö Konsthall sommaren 2023 då Konstgruppen Ful landade hos oss med sitt turnerande konstprojekt Tal till nationen och visade Björn Karlssons skulptur ANTINATIONALISTISK på flaggstången

Diö Konsthall är en flaggstång med ett löpande utställningsprogram belägen i konstnären Ella Tillemas trädgård, centralt i samhället Diö. Tillema flyttade från Malmö för dryga två år sedan och fann i Diö förutsättningarna för en oberoende, experimentell utställningsplats, som varken förhåller sig till den invanda konstpubliken eller den för konsten normativa, vita kuben. Här riktar sig konsten främst till byns invånare och ska verka för att tillgängliggöra konsten och möten kring densamma.

Konsthallen har under våren tillverkats för hand av konstnären med lokala material och etablerandet engagerar såväl bygdens invånare, förskola och föreningar som lokala företag. Flaggstången kommer under ett års tid fungera som en plats för utställningar och bjuda in ett brett urval av konstnärer från hela Sverige att fritt förhålla sig till utställningsformatet och skapa nya verk som kan hissas på stången under generösa och festliga former.

Diö Konsthall drivs med stöd från Konstnärsnämnden och i samarbete med Smålandstriennalen

Diö Konsthall presenteras i samarbete med den första upplagan av Smålandstriennalen ”Små Land”, 2023. Triennalen är ett återkommande samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Årets tema, Små Land, syftar på att landskapet består av flera ”små länder” som en gång i tiden slogs samman till ett gemensamt geografiskt område. Utifrån tematiken arrangeras utställningar, workshops och projekt på ett tjugotal platser runt om i Småland med över 60 medverkande konstnärer. Genom ett utforskande förhållningssätt interagerar konstnärer och allmänhet i globala och lokala frågeställningar kring vår gemensamma livsmiljö, natur, klimat och biologisk mångfald.

Mer information om Diö Konsthall och de medverkande konstnärerna finns på triennalens hemsida:

www.smalandstriennalen.se

Följ gärna Diö Konsthall och triennalen på instagram för mer uppdateringar @diokonsthall