Framtiden (2013) är en pamflett i A6-format. Klicka på bilden för att läsa hela verket från början till slut.