Skrivbok (2016) är en pamflett i A6-format och nedan kan du läsa hela verket från början till slut.